Piotr Świerczyński

Kancelaria Radcy Prawnego

RATIO EST ANIMA LEGIS
ROZUM JEST ISTOTĄ PRAWA

Ostatnio dodane

Prawna instytucjonalizacja społeczeństwa…

17-11-2016

W skutek różnorodnych wydarzeń natury politycznej, historycznej i kulturalnej.

Gender w prawodawstwie Unii Europejskiej…

17-11-2016

Od dłuższego już czasu wiele miejsca w dyspucie publicznej poświęca się tematowi gender oraz jego uregulowaniom unijnym, które – zdaniem wielu – mogą w znacznym stopniu wpłynąć na regulacje prawa...

Dojazd